Jakobsweg | Tag 11 | 02.09.2019 | Hohenpeißenberg – Rottenbuch